Tjänster


På plats på mottagningen i centrala Uppsala eller via internet med säker inloggning


Individuella samtal


NYTT: Intensiv behandling


Nu finns möjlighet till intensiv behandling med tätare kontakt under kortare tid. Till exempel kan vi boka flera längre sessioner per vecka. Detta kan vara lämpligt för dig som just nu har utrymme och kraft att ta tag i det du bär på.


Intensiv behandling kan vara bra vid bearbetning av svåra livshändelser och trauma, men kan även vara hjälpsamt vid andra problem i livet.


Välkommen för ett bedömningssamtal då vi utforskar om detta kan passa för dig. Under 2023 erbjuds rabatt vid bokning av tre eller fem sessioner åt gången. Behandling är individuell och vi gör tillsammans upp en plan. Vi utvärderar fortlöpande hur du upplever behandlingen och anpassar så att det blir bra för dig.


Klicka här för kontakt


Psykoterapi


I psykoterapi kan du få möjlighet att upptäcka och förändra dina livsmönster. Du behöver inte veta på förhand vad du vill arbeta med för att kunna ta kontakt och boka en tid. Att utforska livssituationen är en del av jobbet vi gör tillsammans i våra samtal.


Vanliga områden är svåra känslor, ensamhet och relationer, självtillit eller frågor om identitet och självbild. Du kanske upplever symptom som stress, ångest och oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter, kroppsliga symptom eller uppgivenhet och brist på engagemang.


Det är vanligt att söka behandling i samband med en kris eller en traumatisk händelse, men det behöver inte finnas någon särskild händelse. Det kan vara så att du just nu vill ta tag i frågor som funnits hos dig länge.


Samtalen vilar på en vetenskaplig grund och tar hänsyn till hela människan. Jag har ett integrerat arbetssätt, se mer under avsnittet ”Metoder”. Vi formulerar tillsammans vad du vill ha hjälp med och hur vi kan samarbeta kring detta. I längre kontakter kan fokus för samtalen ändras över tid.


Klicka här för kontakt

Existentiella samtal


I det existentiella samtalet betraktas människan ur ett helhetsperspektiv och utifrån grundläggande villkor för vårt liv - som att tiden alltid går, att vi har frihet men också gränser. Att vi alltid är i en rörelse framåt och måste göra svåra val.


Ibland har vår egen utveckling stannat upp, vi har fastnat i ett dilemma och kan ha en känsla av att något är fel. Ibland hamnar vi i krissituationer och drabbas av mer akuta besvär. Existentiell vägledning är orienterande samtal kring livsfrågor som är viktiga för dig just nu. 


Det är ofta hjälpsamt att tänka på livet som en resa. Kanske sitter du i en fin kupé och njuter av utsikten, men glömde kolla vart tåget är på väg? Kanske känns det som om du sitter i baksätet istället för vid ratten, eller som om du har slut på bränsle? Kanske kör du på i väldigt gamla och djupa hjulspår och behöver göra en U-sväng.


Att existera betyder att ”träda fram”. Samtalen kan hjälpa dig att se olika perspektiv, ompröva dina val, finna ny riktning och mening i livet.


Klicka här för kontakt

MediYoga

MediYoga är en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Många rapporterar ökat lugn, kreativitet och känsla av harmoni.


MediYogan är en skonsam och lugn yogaform som ser till helheten hos människan. Fokus är på andning, avspänning, medveten närvaro i oss själva och meditation. Fysiska rörelser och positioner förekommer men tar en något mindre plats än vid andra yogaformer.


Hur går det till?

MediYogan utförs sittande på stol eller liggande på matta. Var och en deltar utifrån sina egna förutsättningar. Det är bra att ha mjuka kläder, långärmat och långbyxor så att man inte fryser.


I MediYoga finns det inget som måste presteras, det viktiga är att var och en börjar känna in sig själv. Därför brukar vi inte avbryta passet med frågor. Av samma skäl går yogainstruktören inte runt och korrigerar deltagarna. Det förekommer ingen kroppskontakt mellan deltagare eller mellan deltagare och instruktör. Frågor och funderingar kan tas upp efter passet.


Bakgrund och mer information

MediYoga har utvecklats och beforskats i Sverige och används nu vid mer än 300 vårdenheter.

Hemsida: MediYoga Institutet


Aktuellt

MediYoga ges för närvarande vid företagsbokning.


Om du är privatperson går det bra att anmäla ditt intresse, grupper sätts ihop allteftersom.Samtalsgrupper

Existentiella samtal i grupp

Vi ses i grupp och delar erfarenheter av existentiella teman som frihet, val och mening. Vi kan samtala om gränssituationer, då livet förändras plötsligt och hur vi försöker ta oss vidare. Vad är viktigt nu?


Grupper skapas vartefter intresse anmäls. Gruppen är sluten och träffas vanligtvis vid fem tillfällen om vardera 90 minuter.

Vi stämmer av enskilt per telefon innan gruppen startar.


Om du är intresserad och vill veta mer, eller om du redan har en grupp som vill reflektera tillsammans - hör av dig så kan vi forma något bra tillsammans!

Närstående till barn med T1D

Typ 1 diabetes är en kronisk och livshotande sjukdom som påverkar den drabbade dygnet runt - detta gäller även den drabbades familj. Hur påverkar det oss, hur kan vi hitta återhämtning och livskvalitet? Vi delar erfarenheter och gör övningar som syftar till att stärka oss som närstående och som personer.


Gruppen är sluten och träffas vid fem tillfällen om vardera 90 minuter. Vi stämmer av enskilt per telefon innan gruppen startar. Samtalen sker via internet.


Anmäl ditt intresse  via e-post.

Denna första anmälan är inte bindande.

Kurser och föredrag

KURS


Existentiella samtal

- Att möta människor som brottas med stora livsfrågor

Denna kurs är för dig som är yrkesverksam och vill stärka din förmåga att vara närvarande i mellanmänskliga möten och samtidigt värna om din egen ”hållbarhet”. Kursen utgår ifrån det existensfilosofiska perspektivet på livet. Du ges möjlighet att fördjupa ditt kunnande och dina färdigheter men också öka din självkännedom. Teori, reflektion och praktiska övningar.


Kursen ges i samarbete med Anja Saletti, existentiell vägledare, med dr och leg dietist.


Kursen omfattar tre halvdagar, 13.00-16.00. Max 8 deltagare per kurstillfälle. Kostnad 4600 kr (exkl moms) per deltagare. Fika ingår.


Är du arbetsgivare och vill skapa en egen utbildning till din personal?  Hör av dig så skräddarsyr vi en kurs till er.


ÖVRIGT


Ämnen för kurs/föredrag

  • Psykologisk första hjälpen och krissamtal
  • Föräldraskap vid diabetes typ 1
  • Samtalsfärdigheter - teori och övning
  • Body-Mind - metoder för ökad medveten närvaro, acceptans och självomsorg


Ta kontakt här e-post.