Om mig

Bok 2020

Om föräldrar till barn med diabetes typ 1. Hur vardagen ser ut och hur det påverkar oss som föräldrar och personer. Hur kan vi göra för att orka i längden? Boken bygger på egna upplevelser, intervjuer och forskning.

Recension

"När livet svänger är nästan 300 sidor idérik, inspirerande, relevant och berörande läsning – om hur livet
svänger inte minst för föräldrar till barn och unga med diabetes. [...  ] Det är medtagande, välskrivet, lärorikt."

Christian Olsson, BTJ-häftet, nr 2, 2021.

Samarbeten och uppdragsgivare

Feelgood Alna Sverige AB

Mälardalens universitet

SOS International, Sverige

Kris- och traumacentrum, Stockholm


Jag är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har erfarenhet från både somatisk och psykiatrisk vård. Jag är disputerad och har forskat om motståndskraft, sårbarhet och hur man går vidare i livet vid svåra händelser. I 20 år var jag verksam vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala som psykolog, universitetslärare och forskare. Jag har även arbetat som psykolog vid Röda Korset.


Idag är jag egenföretagare och affilierad professor vid Uppsala universitet.


Jag har en bred grund att stå på vad det gäller samtal med utbildning i metoder från olika fält som upplevelsebaserad och relationell psykodynamisk psykoterapi - framför allt Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP), traumafokuserad behandling enligt EMDR, kognitiv beteendeterapi och existentiell vägledning. Jag är också instruktör i MediYoga. I dessa metoder finns även förhållningssätt som  acceptans, medveten närvaro och självmedkännande (compassion). Jag följer med i aktuell neurovetenskaplig forskning om hur vi kan läka inifrån genom nya goda erfarenheter i livet.


I samtal strävar jag efter att förmedla värme och empati. Det är viktigt för mig att hjälpa dig som söker att påverka din vardag i positiv riktning, mot ökad livskvalitet. Målet är inte bara att hantera livets utmaningar utan att leva livet!